KJC Coaching

 

Werkwijze

Door middel van oefeningen, gesprekken of creatief bezig zijn coach en begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen/gezinnen. Gericht op het individuele en unieke kind, jongere of volwassene, elke situatie is uniek daarom zal er per situatie bekeken worden naar de te volgen route tijdens het intake-gesprek. 

Daarnaast werk ik intensief met ouders (en evt. school) samen want ouders kennen hun kind altijd het beste.

Door allerlei vormen van spel te gebruiken, in gesprek te gaan, te luisteren, te kijken, ontdekt het kind, de jongere of volwassene welke kwaliteiten het heeft, het wordt zich meer bewust, zelfverzekerder. Daardoor wordt het vaak tegelijkertijd helder wat er nu precies niet lekker gaat en wat er nodig is om te ‘veranderen’.


Intake

Tijdens het intake-gesprek bespreken we samen de hulpvraag en de te volgen route.


Wie ben ik?

Mijn naam is Cora Hout, gehuwd in 1999 en gezinhuis/pleeg(ouder) sinds 2003.

Ik ben jeugd- en gezinsprofessional, daarnaast life coach en gecertificeerd gatekeeper suïcidepreventie.
Veel ervaring met trauma en traumasensitief opvoeden. Ook ben ik SKJ geregistreerd (kwaliteitsregister) 

Deze registratie wordt elke 5 jaar verlengd als er voldoende is geïnvesteerd in bijvoorbeeld vakgerichte opleidingen, intervisie en supervisie. De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister zorgt voor een continue verdergaande professionalisering van de zorg. 

 


 

Identiteit en doelstelling

KJC Coaching is een coachingspraktijk met een christelijke identiteit die als doel heeft kinderen, jongeren, jong(volwassenen) en gezinnen te coachen in hun ontwikkeling en persoonlijke mogelijkheden, op sociaal en emotioneel gebied. 

   < symboliseert een bloem die uitbloeit tot iets moois
                                             < Identiteit, opgengeslagen bijbel


Betrouwbare gesprekspartner

Uw/jouw zorgen/problemen worden uiteraard zeer betrouwbaar behandeld. Informatie aan derden zal alleen met uw/jouw toestemming worden verstrekt.