Voor wie...

KJC Coaching is een jong en vriendelijk bedrijf die zich richt op alle vormen van begeleiding.

Regelmatig ontmoet ik (jonge) mensen en gezinnen die niet weten waar ze naar toe moeten voor de juiste hulpverlening, men neemt al snel genoegen met hulpverlening, voelen zich niet begrepen of geven de moed op verbetering op met alle gevolgen van dien.

Wij bieden u een begeleidingsvorm die bij u past, een vorm waarbij sprake is van vertrouwen en werderzijds respect. We bewegen met onze cliënten mee, vanuit een zorgzame, zorgvuldige, confronterende en respectvolle houding. Op deze manier kan een ieder zich herstellen en ontwikkelen; op eigen wijze (maatwerk), in eigen tempo en binnen het eigen netwerk en leefomgeving.

Uw kind, u, jij kan last hebben van b.v. hoofdpijn, buikpijn, zweten, friemelen, nare gedachten, onzekere gevoelens, verdrietig, bang of eenzaam voelen, snel boos zijn, hooggevoelig zijn, ass/adhd hebben, zich snel zorgen maken, sociaal moeilijk contact kunnen leggen, weinig zelfvertrouwen hebben, etc.

Gezinnen/ouders kunnen in het opvoedproces tegen dingen aanlopen zodat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling/gedrag van uw kind(eren). Dat kan veel spanning en frustratie opleveren, als ouder ziet u uw kind het liefst gelukkig.

KJC leert kinderen/jongeren en hun ouders omgaan met het probleem en het zo mogelijk oplossen ervan. 

 

KJC behandeld geen:

Schizofrenie, borderline en andere ernstige stoornissen. Dan verwijs ik u door naar: https://www.emergis.nl/